Clusterstrategiƫn Amsterdam Economic Board

7 Infographics voor de Gemeente Amsterdam Economische Zaken. Verbeelding van de 7 clusters van de metropoolregio Amsterdam opgedeeld in 4 segmenten: 1. Ambitie en Strategie, 2. de economische betekenis voor de internationale concurrentiepositie, 3. de SWOT analyse en 4. Uitwerking.

Back to Top