Infographics Amsterdam Economic Board

CM ontwerp heeft in samenwerking met studio GBN diverse infographics ontworpen voor de Amsterdam Economic Board. Het gaat om diverse individuele charts en grafieken, als ook de zeven clusters van de metropoolregio Amsterdam opgesplitst in 4 segmenten: 1. Ambitie en strategie, 2. Economische betekenis en concurrentiepositie, 3. SWOT analyse en 4. Uitwerking. Één van de infographics laat de financiële stromen zien van de onderlinge clusters. De dikte van de lijnen staat gelijk aan de waarde en zijn procentueel op elkaar afgestemd.

Back to Top