Publicatie Culturele hoofdstad van Europa

Het boek werd geheel ontworpen volgens een issometrisch grid. Alle kleurvlakken, uitsnedes, typografie e.d. staan vast op dit grid. Het gehele project is door CM ontwerp in samenwerking met studio GBN van schets tot productie uitgevoerd.

Cultuurminnend Nederland is in de ban van het jaar 2018. Dan mag een Nederlandse stad de titel culturele hoofdstad van Europa dragen. Steden zoals Almere, Utrecht, Maastricht, Den Haag, Friesland en BrabantStad maken zich op voor de strijd.

Auteurs Peter Horsten, Simon de Wijs en Kristel Zegers willen met dit boek de lezer laten zien welke kansen en vraagstukken er liggen in een kandidaatstelling. ‘Meer dan een jaar viering' verwijst daarbij naar langer, want ook de weg naar 2018 toe is belangrijk evenals de duurzaamheid na 2018. En ‘meer' in de zin dat 2018 meer is dan een cultureel feestje: juist de aanjaagfunctie in transformaties maakt het tot een uniek project.

Het verhaal van de culturele hoofdstad van Europa wordt in drie delen verteld. In het eerste deel wordt het concept culturele hoofdstad van Europa en de kansen die het biedt nader uitgewerkt aan de hand van verhalen van steden die culturele hoofdstad waren of zich ook kandidaat gesteld hebben. Daarna volgt een rondje langs de Nederlandse kandidaten. Sterktes en strategieën worden uiteengezet. Ook geven diverse experts in dit deel inzicht in de waarde die het evenement de Nederlandse winnaar kan gaan bieden. In het derde deel wordt ingegaan op de ontwikkelingen in BrabantStad, waar 2018Brabant werkt aan de kandidaatstelling. Ambities, thema's en succesfactoren in BrabantStad, dat Tilburg, Breda, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch, Helmond en het ommeland omvat, worden tegen het licht van het culturele hoofdstadjaar gehouden.

 
Dit boek betreft een jubileumuitgave in het kader van het vijfjarig bestaan van Colin.
Back to Top